Mariager Efterskoles elever nyder de mange rum der er rundt i de store friarealerne. Tegning Landskabsarkitekt Arne Thomsen