Granittrin G356 jetbrændt. Støttemure af RBR Maxiblok